← Prev
Next →

Marginell bränsleökning.

Autoforms tester visar att URBAN LOADER har liten inverkan på bränsleförbrukningen, både i stängt och uppfällt läge. Bränsleökningen är endast ca 6 % högre i stängt läge och ca 8 % högre när den är uppfälld. Faktum är att bilen förbrukar mindre bränsle med URBAN LOADER på taket än med enbart vissa takräcken.

Gå tillbaka